Omverdenen forandrer sig, men det er der dog ikke noget nyt i. Udvikling har altid været en del af verdensbilledet indtil i dag, og det vil det fortsæt være i morgen.

Hvis vi skal tage et blik ovenfra ud over den danske speditionsbranche kan vi dog se, at der er større forandringer på vej. Nogen som følge af den teknologiske udvikling, digitalisering eks., andre grundet nationale eller internationale regler, lovgivninger og stramninger.

VIA University College har for nylig deltaget i en konference Logistics 2019 arrangeret af Danske Speditører under Transport Messe i Herning. Under konferencen blev bl.a. undersøgelsen “Hvor innovativ er logistikbranchen i Danmark i dag” præsenteret. Undersøgelsen er udført af VIA University College i samarbejde med Danske Speditører og var lavet på baggrund af 20 interviews af et bredt udvalg af medlemmer af Danske Speditører og store aktører inden for Transport & Logistikbranchen.

Resultatet var meget tydeligt – desværre fylder innovation ikke så meget i hverdagen for speditørbranchen, som man kunne håbe.

Det er specielt smv virksomhederne der ikke fokuserer på innovation i dag, hvor kun 13% af disse arbejder med innovation. Dette selvom 100% af de adspurgte transport- og logistikvirksomheder godt ved at det er vigtigt at have fokus på.

Ord som reaktiv tilgang til innovation, vi reagerer først når kunderne beder os om det, vi er ikke på niveau med vores kunder mht. kompetencer og master and servant forhold i kunde – speditør relationen var budskaber som så dagens lys på konferencen.

På konferencen deltog også transportkøbere som meget klart gav udtryk for at de manglede innovation, nytænkning og værdiskabelse fra Speditørernes side overfor dem.

Inspireret af resultaterne af konferencen kom et nyt forskningsområde i fokus, dvs. for at sammenligne og kontrastere ønsker og krav direkte fra kunderne hos transport- og logistikvirksomheder med det aktuelle produkt- og servicetilbud i transport- og logistikbranchen.

Derfor er målsætningen med undersøgelsen at få defineret helt specifikt hvilke krav kunderne i fremtiden stiller til deres logistik leverandører. Undersøgelsen vil bestå af semistrukturerede interviews med 10 store og 10 små og mellemstore virksomheder, der køber transport- og logistikydelser (transportkøbere), så vi får et billede af hvordan de ser fremtiden og får identificeret hvilke krav, ønsker og forventninger de har. Dette skal efterfølgende give et billede af hvilke kompetencer branchen har brug for at fokusere på i fremtiden.

Med afsæt i resultaterne af undersøgelsen – hvilke forventninger har transportkøberne til fremtidens samarbejde med speditørerne og deres kompetencer, laves flere tiltag med målsætningen om at øge kompetencerne hos danske transport- og logistikvirksomheder.

Som et slutprodukt, bortset fra resultaterne af undersøgelsen, er ambitionen at offentliggøre en ”Pixi” bog, som beskriver best practice indenfor følgende områder i transport- og logistikvirksomheder. Målsætningen med bogen er at give transport- og logistikvirksomheder et hurtigt, klart og præcist overblik over hvordan man kan komme i gang med at udvikle sin transport- og logistikvirksomhed for at matche det fremtidige krav i T&L branchen.

Kort sagt vil bogen indeholde sager fra virksomheder, der har praktiseret eller flere af de 7 habits of highly performing speditionsvirksomheder, der blev præsenteret på Logistik 2019 konference, samt beskrive kravet og få kunder i fremtiden til deres logistikudbyder (jf. ovnen i undersøgelsen).

Undersøgelsen laves i samarbejde med Danske Speditører og forventes igangsat i efteråret 2019 – foråret 2020.

Pixi-bogen skal udvikles og udgives inden sommeren / efteråret 2020.

Økonomi

Vedlagt er udarbejdet budget for projektet. Støtte til promovering af uddannelsesvejen er ikke beskrevet i nedenstående budget, da formen for hvordan det skal foregå ikke er fastlagt endnu.

Planen er, at ovenstående offentliggøres på konferencen LOGISTIK 2020 som afholdes i marts / april 2020.