Velkommen til
Hedorfs Fond

Vi støtter uddannelse og innovation indenfor godstransport og handel.

Vi fremmer godstransport og handel

Hedorfs Fond har til formål at virke til fremme af handel og transportvæsen i Danmark gennem finansiel støtte til projekter og kompetenceudvikling.

De midler, som fondsbestyrelsen disponer over, indkommer ved afkast af Fondens formue, som er investeret i værdipapirer og fast ejendom.

Fonden uddeler legatmidler hvert halve år.

Fokusområder

Fonden vurderer, at vi opnår størst mulig positiv effekt pr. uddelingskrone, hvis initiativet ikke udelukkende overlades til personer og institutioner, men gennem en kombination af veldefinerede og målrettede ansøgningskriterier samt tiltag, hvor Fonden også selv er initiativtager.

E

Fonden vil kunne tage initiativ til at understøtte relevante korte uddannelsesforløb gennem samarbejde med branchens organisationer. Dette med henblik på at højne og standardisere uddannelsesforløbene på tværs af organisationerne, herunder understøtte karriereveje i det offentlige uddannelsessystem, fra grunduddannelse til masterniveau.

E

Fonden ønsker fremover at animere studerende i eksisterende uddannelsesforløb, til at afslutte deres akademiuddannelser, samt understøtte diplomuddannelserne inden for godstransport, hvor akademiniveauet er en forudsætning. Fonden har tidligere støttet udviklingen af disse aktiviteter.

E

Støtte til at tiltrække og fastholde gode og relevante undervisere, samt understøtte udviklingen af undervisningsmaterialer og/- eller lærebøger.

E

Gennemførelse af udvalgte forsknings – og analyseopgaver (defineret helt eller delvist af Fonden).

E

Tilskud til uddannelses- og forskningsaktiviteter med et dokumenteret projekt med relation til godstransport.

E

Støtte til Ph.d. projekter med fokus inden for godstransport eller uddannelsesforløb knyttet til transporterhvervet.

E

Støtte til projekter som Fonden måtte finde interessante og som falder indenfor fundatsen.

Hedorfs Fond uddeler to forskellige priser. Transportforskningsprisen uddeles hvert andet år. Uddannelessprisen uddeles flere gange årligt.

To slags støtte

Hedorfs Fond uddeler rejselegater målrettet studerende der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet inden for godstransport og handel.

Herudover yder vi finansiel støtte til projekter og kompetenceudvikling, som fremmer innovation inden for transport og handel.