Kriterier for Hedorf Fonds projektstøtte

Hedorfs Fond yder finansiel støtte til projekter og kompetenceudvikling, som fremmer innovation inden for transport og handel, idet udviklingsprojekter der moderniserer og opgraderer uddannelser, forskning og vidensdeling indenfor logistik og transport vil blive prioriteret. Herunder at facilitere omstillingen af disse uddannelser til den nye digitale virkelighed.

 

Fokusområder

E

Fonden vil kunne tage initiativ til at understøtte relevante korte uddannelsesforløb gennem samarbejde med branchens organisationer. Dette med henblik på at højne og standardisere uddannelsesforløbene på tværs af organisationerne, herunder understøtte karriereveje i det offentlige uddannelsessystem, fra grunduddannelse til masterniveau.

E

Fonden ønsker fremover at animere studerende i eksisterende uddannelsesforløb, til at afslutte deres akademiuddannelser, samt understøtte diplomuddannelserne inden for godstransport, hvor akademiniveauet er en forudsætning. Fonden har tidligere støttet udviklingen af disse aktiviteter.

E

Støtte til at tiltrække og fastholde gode og relevante undervisere, samt understøtte udviklingen af undervisningsmaterialer og/- eller lærebøger.

E

Gennemførelse af udvalgte forsknings – og analyseopgaver (defineret helt eller delvist af Fonden).

E

Tilskud til uddannelses- og forskningsaktiviteter med et dokumenteret projekt med relation til godstransport.

E

Støtte til Ph.d. projekter med fokus inden for godstransport eller uddannelsesforløb knyttet til transporterhvervet.

E

Støtte til projekter som Fonden måtte finde interessante og som falder indenfor fundatsen.

 Ansøgning

Ansøgning om projektstøtte fremsendes inden 1. april eller 1. oktober.

Ansøgning med relevante bilag fremsendes til adresse som e-mail fonden@hedorf.dk. Der anvendes ikke ansøgningsskema til projekter, men ansøgningen skal indeholde:

  • Baggrund for ansøgningen
  • Formålet med aktiviteten
  • Oversigt over aktiviteter
  • Forventede effekt

Efterfølgende skal der aflægges en kort skriftelig rapport, der fremhæver effekt og læringspunkter som er fremkommet ved aktiviteten.

Svar fremsendes efter afholdt bestyrelsesmøde der afholdes maj og december.

Fonden kan vælge at bevilgede ansøgninger og efterfølgende vil resultater fra støttede projekter kan komme til at fremgå af hjemmesiden og nævnes i Fonden årsberetning.

Se vores privatlivspolitik her.