Bestyrelse for Hedorfs Fond og Hedorf A/S

Hedorfs Kollegium indgår i Hedorf A/S.

Torben Möger

Direktør Torben Möger Pedersen

 • Cand.polit., født 1955
 • Indvalgt i 2018. Valgperiode udløber i 2026
 • Formand for Hedorfs Fond
 • Medlemmet anses som uafhængig
 • Særlige kompetencer: Uddannelser, virksomheds- og fondsledelse
 • Adm. direktør, PensionDanmark og PensionDanmark Holding fra 1992.
 • Bestyrelsesformand for PensionDanmarks datterselskaber og interne investeringskomiteer.Desuden direktør for otte uddannelsesfonde, som PensionDanmark administrerer. Bestyrelsesformand for CBS, adjungeret professor ved CBS, underviser på bestyrelsesuddannelserne i regi af CBS Executive samt bestyrelsesformand for CIP-fonden og Gefion Gymnasium.
 • I bestyrelserne for Danish Society for Education and Business (DSEB – tidligere FUHU), Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, Bestyrelsesforeningen, Forsikring & Pension, Det Udenrigspolitiske Selskab, Regeringens klimapartnerskab for finanssektoren, Copenhagen Infrastructure Fund I, II og III, Danish Climate Investment Fund (DCIF) samt Danish Agribusiness Fund (DAF) i IFU.
Karsten Lauritzen

Karsten Lauritzen

 • Indvalgt i 2023
 • Særlige kompetencer: Transportpolitisk interessevaretagelse

 • Medlemmet anses som uafhængig.

 • Født 1983
 • Branchedirektør for DI Transport og infrastruktur
 • Tidligere skatteminister og folketingsmedlem
 • Bachelor fra Ålborg Universitet i politik og administration.

 

Martin Danielsen

Martin Danielsen

 • Indvalgt i 2020
 • Valgperiode udløber 2025
 • Medlemmet anses som uafhængig
 • Særlige kompetencer: Transport og logistik, virksomhedsledelse og IT
 • Cand.merc., født 1972, indtrådte i bestyrelserne for Hedorfs Fond og Hedorf A/S i 2020 udpeget af Dansk Erhverv
 • Adm. Direktør i Schou-Danielsen Logistik A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Transport og Logistik
 • DDTL) og DTLs arbejdsgiverforening siden 2003 og formand siden 2014
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Erhverv og ASE.

Daglig ledelse af Hedorfs Fond og Hedorf A/S

Klaus Topholm

Direktør i begge selskaber
Efor: Hedorfs Kollegium
Hedorfs Fond

Morten Egholm Alsted

BEIERHOLM
Revisor i begge selskaber