Bestyrelse for Hedorfs Fond og Hedorf A/S

Hedorfs Kollegium indgår i Hedorf A/S.

Lars Frederiksen 

cand.merc., født 1958, indtrådte i bestyrelserne for Hedorfs Fond og Hedorf A/S år 2009 udpeget af Fondens bestyrelse.

Formand for Hedorfs Fond fra 2017.

Valgperiode udløber 2020.

Særlige kompetencer: Global virksomhedsledelse og bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsesformand i Matas A/S

Bestyrelsesmedlem: PAI Partners, Falck A/S, Widex A/S, Augustinus Industri A/S , Tate & Lyle, PLC London samt formand for Komitéen for god Selskabsledelse.

Medlemmet anses som uafhængig.

Martin Danielsen

cand.merc., født 1972, indtrådte i bestyrelserne for Hedorfs Fond og Hedorf A/S i 2020 udpeget af Dansk Erhverv.

Formand for Hedorf A/S siden 2020.

Valgperiode udløber 2025.

Særlige kompetencer: Transport og logistik, virksomhedsledelse og IT.

Adm. Direktør i Schou-Danielsen Logistik A/S

Bestyrelsesmedlem i Dansk Transport og Logistik

DDTL) og DTLs arbejdsgiverforening siden 2003 og formand siden 2014.

Bestyrelsesmedlem i Dansk Erhverv og ASE.

Medlemmet anses som uafhængig.

Direktør Torben Möger Pedersen

Cand.polit., født 1955.

Indvalgt i 2018.

Valgperiode udløber i 2022.

Særlige kompetencer: Uddannelser, virksomheds- og fondsledelse.

Adm. direktør, PensionDanmark og PensionDanmark Holding fra 1992.

Bestyrelsesformand for PensionDanmarks datterselskaber og interne investeringskomiteer.

Desuden direktør for otte uddannelsesfonde, som PensionDanmark administrerer.

Er adjungeret professor ved CBS og underviser på bestyrelsesuddannelserne i regi af CBS Executive.

I bestyrelserne for Aalborg Universitet, Arbejdernes Landsbank, Danish Society for Education and Business (DSEB – tidligere FUHU), Forsikring & Pension, Gigtforeningen, INDEX:Design to Improve Life, Symbionfonden, Copenhagen Infrastructure Fund I, II og III samt Danish Climate Investment Fund (DCIF) samt Danish Agribusiness Fund (DAF) i IFU.

Medlemmet anses som uafhængig.

Daglig ledelse af Hedorfs Fond og Hedorf A/S

Klaus Topholm

Direktør i begge selskaber
Efor: Hedorfs Kollegium
Hedorfs Fond

Morten Egholm Alsted

BEIERHOLM
Revisor i begge selskaber