Bestyrelse for Hedorfs Fond og Hedorf A/S

Hedorfs Kollegium indgår i Hedorf A/S.

Lars Frederiksen 

cand.merc., født 1958, indtrådte i bestyrelserne for Hedorfs Fond og Hedorf A/S år 2009 udpeget af Fondens bestyrelse.

Formand for Hedorfs Fond fra 2017.

Valgperiode udløber 2020.

Særlige kompetencer: Global virksomhedsledelse og bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsesformand i Matas A/S

Bestyrelsesmedlem: PAI Partners, Falck A/S, Widex A/S, Augustinus Industri A/S , Tate & Lyle, PLC London samt formand for Komitéen for god Selskabsledelse.

Medlemmet anses som uafhængig.

Sven Buhrkall 

cand.oecon., født 1949, indtrådte i bestyrelserne for Hedorfs Fond og Hedorf A/S i 2004 udpeget af Dansk Erhverv.

Formand for Hedorf A/S siden 2009.

Valgperiode udløber 2020.

Særlige kompetencer: Spedition, finansiel virksomhed og uddannelser.

Bestyrelsesmedlem i Jyske Bank siden 1998 og formand siden 2004.

Formand for H.K. Samuelsen Shipping & International Shipping.

Bestyrelsesmedlem i Hirtshals Havn, H.P. Therkelsen A/S, FDE Fonden samt HKS Invest Sønderborg A/S.

Sven Buhrkall har siden 1998 haft selvstændig rådgivningsvirksomhed inden for bl.a. økonomi, organisationsforhold, ledelse og logistik og har siden 1986 været ekstern lektor på Syddansk Universitet.

Medlemmet anses ikke som uafhængig.

Direktør Torben Möger Pedersen

Cand.polit., født 1955.

Indvalgt i 2018.

Valgperiode udløber i 2022.

Særlige kompetencer: Uddannelser, virksomheds- og fondsledelse.

Adm. direktør, PensionDanmark og PensionDanmark Holding fra 1992.

Bestyrelsesformand for PensionDanmarks datterselskaber og interne investeringskomiteer.

Desuden direktør for otte uddannelsesfonde, som PensionDanmark administrerer.

Er adjungeret professor ved CBS og underviser på bestyrelsesuddannelserne i regi af CBS Executive.

I bestyrelserne for Aalborg Universitet, Arbejdernes Landsbank, Danish Society for Education and Business (DSEB – tidligere FUHU), Forsikring & Pension, Gigtforeningen, INDEX:Design to Improve Life, Symbionfonden, Copenhagen Infrastructure Fund I, II og III samt Danish Climate Investment Fund (DCIF) samt Danish Agribusiness Fund (DAF) i IFU.

Medlemmet anses som uafhængig.

Daglig ledelse af Hedorfs Fond og Hedorf A/S

Klaus Topholm

Direktør i begge selskaber
Efor: Hedorfs Kollegium
Hedorfs Fond

Morten Egholm Alsted

BEIERHOLM
Revisor i begge selskaber