Generalkonsulinde Anna Hedorf og Generalkonsul Frode Hedorfs Fond

Transportkompagniet Nord A/S, der udviklede sig til at blive en af de førende transport- og speditionsvirksomheder i Danmark, blev grundlagt 17. november 1927 og tre år senere købt af selskabets direktør Frode Hedorf.

Transportkompagniet Nord A/S, der udviklede sig til at blive en af de førende transport- og speditionsvirksomheder i Danmark, blev grundlagt 17. november 1927 og tre år senere købt af selskabets direktør Frode Hedorf.

Frode Hedorf besluttede efter samråd med sin juridiske rådgiver professor Jan Kobbernagel, at hans formue skulle overdrages til en fond, hvis officielle navn blev Generalkonsulinde Anna Hedorf og Generalkonsul Frode Hedorfs Fond.

Grundlaget for Fondens kapital består dels af den formue, der ved afslutningen af Frode Hedorfs dødsbo i 1961 er overdraget Fonden og dels af det gennem årene i Transportkompagniet Nord A/S akkumulerede overskud. Dette selskab blev i 1992 solgt til ASG AB, der i 1999 blev solgt til Danzas AG. I år 2002 opkøbte Deutsche Post både Danzas og DHL og lagde de to selskaber sammen under DHL navnet.

Speditionsaktiviteterne drives videre af DHL Freight (Denmark) A/S.

I 1988 oprettede datterselskabet Hedorf A/S som står for Fondens investeringer herunder også driften af  Hedorfs Kollegium..

Fonden har siden 1994 hvert andet år uddelt Hedorfs Fonds Forskningspris for International Virksomhedskommunikation og Sprog (ophørt 2018) og siden 2005 – ligeledes hvert andet år – Hedorfs Fonds Pris for Transportforskning.

Endvidere yder Hedorfs Fond støtte til merkantile og transportmæssige studier i udlandet samt forskningsprojekter og øvrige indsatsområder inden for handel og transport.

Hedorfs Kollegium blev færdigbygget i 2009 og er beliggende ved Flintholm Station på Frederiksberg. Kollegiet stiller 52 lejligheder til rådighed for danske og udenlandske studerende.

Fondens bestyrelse er sammensat af direktør Lars Frederiksen, der er valgt af bestyrelsen, direktør Sven Buhrkall, udpeget af Dansk Erhverv, og Adm. Direktør Torben Møger Pedersen, udpeget af Danish Society for Education and Business, tidligere foreningen af unge handelsmænds uddannelse.

HEDORFS FOND I 50 ÅR – 50 ÅRS JUBILÆUM – 1963-2013”

Eksemplar af bogen kan rekvires på Fondens adresse.

GENERALKONSULEN OG HANS ENESTE BARN -TRANSPORTKOMPAGNIET NORD”, 75 år “TRANSPORTKOMPAGNIET NORD

Eksemplar af bogen kan rekvires på Fondens adresse.