Baggrund for projektet

Den danske og internationale transport- og logistikbranche har i årtier oplært deres medarbejdere gennem branchens egne uddannelseskanaler. Uddannelser som speditør, shipping-lederuddannelser og branchespecifikke kontoruddannelser har længe været basis for fremtidens ledere og specialister i branchen.


DTU er et af Europas eliteuniversiteter og driver i dag to fuldtidsuddannelser, der retter sig mod transport og logistik erhvervene. De to fuldtidsuddannelser er Diplomingeniør i Mobilitet, Transport og Logistik, og Civilingeniør-kandidat i Transport og Logistik.

Disse to uddannelser har traditionelt rettet sig mod rådgivende ingeniørfirmaer, der analyser og designer infrastruktur, og offentlige organisationer og virksomheder, der arbejder med planlægning og styring af trafik. Over de sidste 10 år har de to uddannelser har justeret indholdet således at godstransport, shipping og logistik er blevet kernekompetencer hos de færdige dimittender.

Dimittenderne kommer på jobmarkedet med et sæt af analytiske, matematiske, tekniske og økonomiske kompetencer, der gør dem til specialister i design og optimering af godstransport og logistik. Disse kompetencer kan komme godstransport-virksomheder til gode. Rækken af opgaver herunder eksemplificere hvordan specialiserede ingeniør-kompetencer kan komme i anvendelse:

  • Planlægning af transport- og shippingruter
  • Optimal pakning af lastvogne samt hurtigere losse- og lasteprocesser
  • Optimal bemandingsplanlægning
  • Implementering af ny teknologi (fx droner, selvkørende enheder og digitalisering)
  • Investeringer i nye biler, skibe og fly
  • Opkøb af konkurrerende virksomheder

Aktuelt har branchen ikke ansat mange af dimittender fra DTUs to uddannelser og vi mener derfor at der findes et uudnyttet potentiale i at få disse kompetencerne i spil i branchen. Dette kan selvfølgelig ske ved at branchen ansætter flere ingeniør-dimittenderne, men fuldtidsuddannelse er bare ét format for hvordan DTU kan tilbyde kompetenceopbygning.

I fremtiden kunne DTU udvikle uddannelses- og opkvalificeringstilbud, der matcher branchens behov bedre end tre- til fem-årige fuldtidsuddannelser. Dette kunne være korte kurser (fx fire dage intensivt eller en aften per uge i to måneder). Det kunne også være web-baseret undervisning eller målrettede efteruddannelsestilbud (fx en diplomuddannelse i godstransport).

Projektmål, aktiviteter og budget

Vi vil gerne søge fondens støtte til følgende:

  1. At undersøge hvilke uddannelsestilbud DTU, der bedst understøtter godstransportbranchens konkurrenceevne
  2. På konceptplan at udvikle et sæt mulige uddannelsestilbud
  3. Sammen med branchen at beslutte hvilke tilbud, der skal udvikles, markedsføres og gennemføres

Projektets aktiviteter er detaljeret nedenfor.

Projektet påbegynder i september 2019 og pågår til december 2020. Vi forventer at projektet vil involvere to til tre af DTUs lektorer. Lektorerne er fra henholdsvis DTU Diplom og DTU Management Engineering. Disse to institutter huser de af DTUs lektorer, der forsker, udvikler og underviser i godstransport og logistik.

Projektets resultater

På kort sigt vil projektet resultere i et sæt udbudte uddannelses-forløb for godstransportbranchen. Disse forløb vil passe til branchens behov og muliggøre anvendelse af de analytiske, matematiske, økonomiske og tekniske kompetencer, som DTUs ingeniører i dag besidder.

Når kompetencerne kommer i anvendelse vil branchen på både mellemlang og lang sigt opleve stigende marginer i de aktuelle forretningsprocesser og hurtigere implementering af ny teknologi. Ny teknologi kan være både den fysisk udførende teknologi (fx droner og selvkørende enheder) samt understøttende digitale teknologier (fx digital dokumentation, blockchain og transparens i information).

Som en sidegevinst skaber projektet tættere bånd dels mellem godstransportbranchen og DTU, og dels mellem godstransportørerne og branchens organisationer.