Kære Hedorfs Fond

Jeg er lektor på DTU og studieleder for uddannelsen Diplomingeniør i Mobilitet, Transport og Logistik. Sammen med mine kollegaer og samarbejdspartnere ønsker vi at gennemføre et projekt, med følgende målsætninger:

  1. At ’kickstarte’ implementeringen af Industri 4.0 teknologier i dansk godstransport
  2. At etablere et nyt forskningscenter i godstransport på DTU, med involvering af 6-10 lektorer
  3. At hyre en ph.d. studerende, som i fremtiden skal være fuldblods-godstransport-forsker

Vores institut, DTU Engineering Technology, arbejder med innovation, udvikling og erhvervsfremme af dansk industri og erhvervsliv. Instituttet fokuserer særligt på implementering af ny teknologi. Dette sker aktuelt i en bred vifte af industrisektorer. I fremtiden ønsker vi at fokuserer på et udvalgt sæt af sektorer, og en af de sektorer vi har på vores shortlist er dansk godstransport. TRANSPORTTECH projektet vil være fundamentet for at en bred vifte af lektorer på DTU Engineering Technology i fremtiden arbejder med godstransport. Lektorer fra nedenstående fire faggrupper vil gennemføre projektet:

  • Operations Management og Automatisering
  • Artificial Intelligence, Matematik og Software
  • Internet of Things og digital sikkerhed
  • Strategi og ledelsesudvikling

Projektet kræver kompetencer i strategi, processer, planlægning, logistik, IT-virksomhedssystemer, transport samt dyb viden om Industri 4.0 teknologier. Hvor universitetsenheder traditionelt er dybt specialiserede, er DTU Engineering Technology unikt ved at alle ovenstående kompetencer er tilstede i samme bygning, og ved at vores virksomhedssamarbejde er praksisorienteret og tværfagligt. En tidligere undersøgelse af godstransportbranchen fortæller at danske transportvirksomheder kan få succes i teknologiimplementering ved at starte med én teknologi i et afgrænset område. Netop dette vil TRANSPORTTECH arbejde med. Projektet kan derfor ’kickstarte’ branchens anvendelse af ny teknologi.

De følgende sider beskriver baggrund for projektet samt aktiviteter og budget. Projektets samlede budget er på kr. 3,7 mio., hvoraf vi søger kr. 3,0 mio. i jeres fond og kr. 0,7 mio. hos FDE Fonden.

Med venlig hilsen

Samuel Brüning Larsen

på vegne af DTU Engineering Technology’s forskere og undervisere

Læs hele ansøgningen her.