Omfanget og kendetegnene ved tyveri og fejlkørsler af fragttrailere i Danmark

Hver gang en trailer kobles af en lastbil og parkeres, er den i risiko for at blive stjålet, eller for at den forkerte vognmand kommer til at tage den med ved en fejl. Dette kan specielt være en udfordring i danske terminaler, eller på andre arealer, hvor der er mange forskellige trailere og aktører samlet på ét sted.

Der mangler i øjeblikket data om stjålne lastbiltrailere i Danmark. Dette skyldes bl.a. at man hos det danske politi arkiverer alle sager om tyveri af registrerede køretøjer, inklusiv lastvogne og trailere, i det samme register. Da lastbiler og trailere begge er registrerede køretøjer, betyder dette at man – uden agtindsigt – ikke har mulighed for at adskille dataene fra hinanden, og den reelle størrelse af problemet i Danmark er således ukendt.

Det er essentielt at få skabt viden om omfanget af tyverier og fejlkørsler, hvis der i fremtiden skal investeres i udviklingen af nye teknologier, der kan afhjælpe denne problemstilling.

Dette forskningsprojekt har til formål at undersøge hvor udbredt trailertyveri og fejlkørsler er i Danmark, i hvilke situationer disse hændelser forekommer, og hvad konsekvenserne er heraf.

Resultaterne af en sådan undersøgelse vil kunne danne grundlaget for at vurdere, om der er basis for at igangsætte nye forskningsprojekter, eller udvikling af nye teknologiske løsninger til minimering af tyverier og fejlkørsler.

Projektet er udviklet i samarbejde med fragttransportgruppen (FTRG) på Aalborg Universitet, der gennem en spørgeskemaundersøgelse, blandt en række forskellige aktører i den danske logistik- og godstransportindustri, arbejder på at afdække denne problemstilling.