Først og fremmest mange gange tak for jeres støtte af mit udvekslingsophold til University of
British Columbia i Vancouver, Canada. Det lettede meget af den økonomiske byrde ved at
være på udveksling i et land hvor alt fra logi til indkøb var mærkbart dyrere end i Danmark,
og tillod mig at fokusere på hvor vidunderligt det var at være i et helt nyt land.

Min udveksling til UBC var et ud af tre led i programmet Global Supply Chain and Logistics
Management gennem CBS, som kombinerer uddannelse indenfor blandt andet transport med
kulturel udveksling blandt danskere, canadiere, og kinesere.

I undervisningstimerne dygtiggjorde jeg mig indenfor kvantitativ analyse og modellering for
at optimere transportomkostninger, produktionsplanlægning, og strategiske initiativer. Den
canadiske undervisningsmetode vejer løbende evaluering højt og jeg har reflekteret ofte over
hvor meget det har påvirket hvordan jeg studerer og leverer akademisk.

Jeg kombinerede studiet med deltagelse i UBC’s Supply Chain and Operations Association,
der blandt andet arrangerede en tur gennem et af Amazons varehuse hvor jeg fik indblik i
daglig operation af et fulfillment centre.

Mit ophold har kun gjort det tydeligere for mig hvor meget jeg brænder for supply chain
optimization, og jeg glæder mig til både at fortsætte mit studie og finde beskæftigelse
indenfor feltet.

Tusind tak igen for jeres støtte!

Med venlig hilsen,
Rosa Leschly